ආගමන කාලය හෙවත් ඇඩ්වෙන්ට් කාලය අපට මතක් කරන්නේ උදාවීමට නියමිත අනාගත යුගයක් ගැනයි. එනම් ක්‍රිස්තියානියේ අරමුණ වන දේව රාජ්‍යයේ උදාව ගැනයි.

 

ජරමියා         33/14-16
1 තෙසලෝනික 3/12-4/2
ලූක් 21/25-28, 34-36

ඒ දවස
ඒ යුගය සමිදේ
උදා වනු පිණිස අපේ පොළවේ
කැපවෙන්න කැපවෙන්න
ඔබ තුමාට රිසි සේ
අපි තුළම
අපි නැවත ඉපදෙන්න ඕනී.

ආගමන කාලයේ පළමු ඉරුදින වන අද දින දේව ප්‍රකාශනයන් තුළ අවධාරණය කරන ප්‍රධාන අදහසක් වන්නේ ‘ඒ දවස’ යන්නයි.

“මා කළ පොරොන්දුව ඉෂ්ට වන කාලය පැමිණෙන්නේය.”

ඒ අවදිය පැමිණි විට............. (පළමු කියවීම)

ඒ දවස මළපතක් මෙන් හදිසියේ ඔබ හසු කර නොගන්නා පිණිස...... (ශුද්ධ වු සුවිශේෂය)

ආගමන කාලය හෙවත් ඇඩ්වෙන්ට් කාලය අපට මතක් කරන්නේ උදාවීමට නියමිත අනාගත යුගයක් ගැනයි. එනම් ක්‍රිස්තියානියේ අරමුණ වන දේව රාජ්‍යයේ උදාව ගැනයි.

බොහෝ කිතුනුවන් තුළ මේ දේව රාජ්‍යයේ උදාව ගැන ඇත්තේ ලෝකාන්තිමය ගැන දැක්මකි. නමුත් මෙය ලෝකයේ,

අවසානය ගැන නොව නව යුගයක උදාව ගැන සුපුවත

මේ නව යුගය කෙබදු යුගයක්ද ?

“ලෝකය මුළුල්ලේ සාධාරණය යුක්තිය රජයන යුගයකි”

සමිඳුන් රජ කරන යුගයකි.
ප්‍රේමය රජ කරන යුගයකි.
දේව පාලනයක් සහිත යුගයකි.

අද අප අතර පවතින්නේ ධනය රජ කරන යුගයකි. පාපය රජ කරන යුගයකි. අයුක්තිය අසාධාරණය රජ කරන යුගයකි.

අද පවතින්නේ ප්‍රේමයේ පාලනයක් නොව ලාභයේ පාලනයකි. එනම් සියල්ල තීරණය කරන්නේ ලාභය මතය.

අපට අද සුපුවත අවදියෙන් සිටින්නැයි අවවාද කරයි. ලෝකය තුළ පවතින ලාභයේ පාලනයට අප කෙසේ නතු වී සිටිනවාද ? යන්න ගැඹුරින් මෙනෙහි කිරීමට මේ කාලය යොදා ගනිමු.

නත්තල් කන්න නොව වේල් තුන කන්න බැරි දහස් ගණන් ජීවත්වන අද පවතින යථාර්ථය තුළ අපට නව යුගයක උදාව සඳහා පැවරෙන වගකිම් මොනවද ? ඒ ගැන හැගීමක් අප සතුද, ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් අප සතුට ?

මේ පවතින යුගය දේව කැමැත්ත නොවේ. එසේ නම් මේ යුගය තුළ ජීවත්වන අපගේ වගකිම වන්නේ මේ යුගයේ පවතින ක්‍රමයට අනුගතව ජීවත්වීම නොව ඒ නව යුගයේ උදාව උදෙසා ජීවත් වීමයි.

ඒ ගැන ඔබ තුළ
ඔබ පවුල තුළ
ඔබ සංඝය තුළ සංවාදයක් අරඹන්න.

 

Comments powered by CComment