“අපි ඇමතිවරු පූජාසන වල තැබුවෙමු. දේශපාලන අංශ දේවත්වයට පත් කෙළෙමු. ඒ නිසාම දේශපාලකයන්ගේ දුෂ්ඨ පිළිවෙත් නිම නොවෙමින් පවතී. හැම වරදකටම අපිදු හවුල්කරුවන් වී සිටිමු”

වංචා, දූෂණ ඉහ වහ ගිය දේශපාලන බල අධිකාරයට යටවීම මගින් ඉතාම දුප්පතාගේ සිට කොම්ස්කාර ධනපතියාත් නම්බුකාර බලවතාත්, ලෝගුධාරි, විවරධාරි ආගමික නායකයාත් මෙම දුෂ්ඨ ප්‍රතිප්තති පැවතීමට උපකාර වී තිබෙන බව අප රටේත් අප වැනි තව බොහෝ රටවලත් අත්දැකිම වී තිබේ.

මේ අමතනකම අප අත්හරින්නේ කවදාද ?
මේ චෞරයන්ට අප එරෙහි වන්නේ කවදාද ?

අප පිළිතුරු සපයා ගත යුතු මූලික ප්‍රශ්ක දෙකක් වන්නේ එයයි. නව දේශපාලන සංස්කෘතියක්, ඔව්, මරණය වෙනුවට ජීවිතය කැන්දන සංස්කෘතියක් ගොඩනැගිය හැක්කේ එවිටය.

පසුගිය කාලය පුරාවට සිදු වූ ඝාතන, වංචා දූෂණ සියල්ල යට ගසා බොරුවට, අයුක්තියට, අසාධාරණයට ඔටුනු පැලදවූයේ පාලකයන්ගේත්, ඔවුන්ගේ හාම්පුතුන් වන ධනවතුන්ගේත් දුෂ්ඨ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීමට අපව යොදා ගැනීමට අප විසින්ම ඉඩකඩ සපයා දී තිබීම නිසයි..

මේවා ඉදිරියේ හඬ නගනු වෙනුවට නිහඬවීම යනු ඒවාට සහයෝගය පලකිරිමක් හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරිමේ උපකරණ බවට පත් වීමයි. රටක් ලෙස අද අප අත්විදින්නේ මේ නිහඬ වීමේ පාපයේ ප්‍රතිඵල බව අපි දැන්වත් තේරුම් ගත යුතුය.

මැග්සෙයිසේ සම්මානලාභියෙකු වරෙක කීවා සේ,

“අපි ඇමතිවරු පූජාසන වල තැබුවෙමු. දේශපාලන අංශ දේවත්වයට පත් කෙළෙමු. ඒ නිසාම දේශපාලකයන්ගේ දුෂ්ඨ පිළිවෙත් නිම නොවෙමින් පවතී. හැම වරදකටම අපිදු හවුල්කරුවන් වී සිටිමු”

ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවක් ලෙසත්, විශේෂයෙන් දේශපාලකයන්ගේ කුණු හෝදන වෙල්ලාවන් බවට පල්ලි පන්සල් පත්කොට තිබෙන ආගමික නායකයනුත් මේ යථාර්තවයට අවදි වී ක්‍රියා කිරීමට ඉක්මන් පියවර ගත යුතුය. නැතිනම් රට විනාශ වීම තව තවත් ඉක්මන් වනු ඇත.

Jesustodaysl 2 වන වසර 36 වන සතිය 2018 නොවැම්බර් 18 

Comments powered by CComment