නමුත් මේ වර්ගවාදී ප්‍රහාරය පිටුපස ඇත්තේ ජොන්සන්ලාම පසුගිය කාලයේ මතු කළ සුදු අධිපතිවාදය හා ‘බිත්‍රාන්‍ය 1’ Britain First වැනි ප්‍රචාරණ ව්‍යාපෘති.‍

සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන්ට කාන්තා කාණ්ඩය යටතේ තරග ඉසව් නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙන අතර, ඔවුන්ගේ ශරීරයේ ඇති ටෙස්ටොස්ටරොන් හෝමෝන මට්ටම නියම කර ඇති සම්මත මට්ටමට වඩා අඩු විය යුතුයි.

කෝවිඩ් ඇති කරපු ක්‍රීඩාවේ නව යොවුන් අවැසිතාවයේ හිස්තැන වේගයෙන් පිරවෙලා තියෙන්නේ වීඩියෝ ගේම්වලින්. සැලකිය යුතු නව යොවුන් පිරිසකට ඔන්ලයින් ඉගෙනුම සඳහා ජංගම දුරකථන, ටැබ් ලබාදීම නිසා වීඩියෝ ගේම්වලට ඇති නැඹුරුව තවත් වර්ධනය වෙලා. මෙය ඇබ්බැහි වීමක් බවට පත්වෙලා.

මේ සියල්ල තුළ කෝවිඩ් තත්වයේ බලපෑම නිසා අපේ පවුල්වල තත්වයනුත් කතා කලා. ඒ වගේම රටේ ලෝකේ අනාගතය ගැන, රැකියා අවස්ථා අඩුවීම ගැන, ඒ සියල්ල තුළ මොකක්ද අපි එන්න ඕනි නිගමනය.

අවුරුද්දකට වැඩි කෝවිඩ් කාලයකින් පස්සේ අපෙන් සමහරු සම්පූර්ණයෙන්ම පාසල් ගමනින් හැලිලා. ඔබ කව්රු හෝ අපිව සොයාගෙන ඒවිද ?