මේ සියල්ල තුළ කෝවිඩ් තත්වයේ බලපෑම නිසා අපේ පවුල්වල තත්වයනුත් කතා කලා. ඒ වගේම රටේ ලෝකේ අනාගතය ගැන, රැකියා අවස්ථා අඩුවීම ගැන, ඒ සියල්ල තුළ මොකක්ද අපි එන්න ඕනි නිගමනය.

අවුරුද්දකට වැඩි කෝවිඩ් කාලයකින් පස්සේ අපෙන් සමහරු සම්පූර්ණයෙන්ම පාසල් ගමනින් හැලිලා. ඔබ කව්රු හෝ අපිව සොයාගෙන ඒවිද ?

ජේසු කිසි දිනක අකුරට නොගියත් එතුමාට විශාල ප්‍රඥාවක් තිබුණා. ඒ එතුමා ජීවිතය ඉගෙන ගත්තු නිසා, විභාගවලට විතරක් ඉගෙන ගන්න එපා ජීවිතයට ඉගෙන ගන්න” ජීවිතයට ඉගෙන ගන්න අපිට අත්දැකිම් ලබන්න ඉඩනොදෙන මව්පියන් ගුරුවරුන් අපට කරන්නේ අපරාධයක්.

කැලැ විනාශය අමුතුවෙන් ඔප්පු කළ යුතු නෑ. ඒක ආණ්ඩුවේ සංඛ්‍යා දත්ත වලින් පවා පේනවා. ඇස් දෙකට පේනවා. ඇගට දැනෙනවා.

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයෙන් වින්දිතයින් බවට පත් වූ සැමටත් අප රටේ උතුරේ හා දකුණේ විවිධාකායෙන් මානව හිමිකම් කඩ වූ සියලු දෙනා පිළිබද සත්‍යය හෙළිදරවු කර දෙනු පිණිස අවශ්‍ය කැපවීම් කරන්නට අප සමිවත් කරන සේ පීඩා විඳින්නන්ගේ සරණය වන ශුද්ධ වූ ඔස්කා රොමේරෝ මුනිදුනි.