මේ සියල්ල තුළ කෝවිඩ් තත්වයේ බලපෑම නිසා අපේ පවුල්වල තත්වයනුත් කතා කලා. ඒ වගේම රටේ ලෝකේ අනාගතය ගැන, රැකියා අවස්ථා අඩුවීම ගැන, ඒ සියල්ල තුළ මොකක්ද අපි එන්න ඕනි නිගමනය.

 

අපේ යොවුන් එකතුවේ කතා බහක් ආයෙත් ඔන්ලයින් බවට පත්වුණා.

 තෙවැනි කෝවිඩ් රැල්ල හෙවත් අලුත් අවුරුදු රැල්ල වැඩි ම අමාරුවේ දාපු ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව බවට දැන් මේ වතාවේ උසස් පෙළ කරන අපේ නව යොවුන් මිතුරු මිතුරියන් පත්වෙලා.

උසස්පෙළ ඔක්තෝම්බරයට කල් ගියාම යම් සැලැස්මක් එක්ක කෝවිඩ් කාලේ වෙච්ච අඩුපාඩු මකාගෙන ඉගෙන ගන්න පටන්ගත්තා විතරයි ආයෙත් පාසල නිවාඩු.

ත්‍කා්විඩ් දෙවැනි රැල්ල ඔන්ලයින් කරපු ඉගෙනුම් කටයුතු ගැන පාසල් හතරකින් මෙවර උසස් පෙළ කරන ළමුන්ගෙන් ගත්තු දත්තවල සාරාංශයක් මේ.

මේ සාරාංශය හැදුවේ අපි අපේ නව යොවුන් එකතුවේ අනුශාසක ගුරුතුමා එක්ක.

   A  B  C  D

ඔන්ලයින් පාඩම්වලට 100% ක් සහභාගී වු ළමයි ප්‍රතිශතය

ඔන්ලයින් පාඩම්වලට අදාල සටහන් 100% සම්පූර්ණ කළ ළමයි ප්‍රතිශතය

ඔන්ලයින් පාඩම්වලට අදාල සටහන් 75% සම්පූර්ණ කළ ළමයි

ඔන්ලයින් පාඩම්වලට අදාල සටහන් 50% සම්පූර්ණ කළ ළමයි

පාසල පටන් ගත් පසු විභාගයක් පැවැත්වූ හා ඉන් සමත් ප්‍රතිශතය  (විෂය තුනම සමත්)

4%

4‍%

16%

26%

42%

 

 6%

6%

20%

30%

48%

 

 10%

8%

30%

40%

62%

 

 -

-

4%

12

-

 


විභාගයක් පැවැත්වු පාසල් තුනම නගරයේ පාසල්ය. දෙකක් පෞද්ගලික පාසල්ය. විභාගයේ ප්‍රමිතිය මෙහිද සැලකිල්ලට ගෙන නැත.

2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව විභාගය සමත් ප්‍රතිශතය 64.4% කි. පාසල් හතරෙන් එකක්වත් ඒ සීමාවටවත් ළගා වි නැත.

මේ තත්වය ගැන අපි අපේ යොවුන් පිරිස සමග සූම් කතාබහදී සාකච්ඡා කළා.

නැවත ඔන්ලයින් ඉගෙනීමට වීම තවත් කඩා වැටීමක් වෙනවා කියලා තමයි හැමෝම අදහස් දැක්වූවේ.

දැනට කියපු විභාගය විෂය කොටස් කීපයකින් තිබුණේ. තව හුගාක් බර තබන විෂය කොටස් කරන්න තියෙනවා.

හැමෝම අදහස් කළේ ඔන්ලයින් ඉගෙනුම සාර්ථක නෑ කියන එක. සමහර විෂයන් වලදී හොඳටම අවුල්. ගණන් හදන විෂයන් වලදි ලොකු ගැටලු ඇති වෙනවා.

මේ සියල්ල තුළ කෝවිඩ් තත්වයේ බලපෑම නිසා අපේ පවුල්වල තත්වයනුත් කතා කලා. ඒ වගේම රටේ ලෝකේ අනාගතය ගැන, රැකියා අවස්ථා අඩුවීම ගැන, ඒ සියල්ල තුළ මොකක්ද අපි එන්න ඕනි නිගමනය.

අනුශාසක ගරු තුමා ඇසුවා.

අපි අතර නිහඬතාවයක් ඇති වුණා.

මේ දවස්වල උපහාසයට අපහාසයට ලක්වන වාක්‍යයක් වුණත් අපි එන්න ඕනි නිගමනය තමයි.

“හොඳටම උසස් පෙළ කරන්න ඕනි. මේ වගේ කාලය” කියන එක.

අපි තීරණ කීපයක් ගත්තා

1. එකිනෙකාටව දිරිමත් කිරීම
2. හැකි අය ඔන්ලයින් පාඩම් පටිගත කර අනිත් අයට යැවීම
3. පහසුකම් නැති ළගම මිතුරන්ට නිරෝධා්‍යන නීති යටතේ උදව් කිරීම
4. ඔන්ලයින් පාඩමට පෙර යාලුවන්ට කතා කරලා පාඩමට සම්බන්ධ කිරීම
5. ගෙදර අයට පීඩනයක් ගෙන නොදී අපි අපේ කොටස උපරිමයෙන් කිරිම.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 11 වන සතිය 2021 මැයි 16 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment