දේශගුණ විපර්යාස යනු අපගේ ජීවිතයේ සෑම අංශයකටම බලපාන බියකරු සිහිනයකි. මෙම අර්බුදය ගැන අවධානය නොදෙමින් දුප්පත්කම තුරන් කරන්නේ කෙසේද ? දේශගුණ විපර්යාස නිසා මිලියන ගණන් ජනයාට කෑමට කිසිවක් නැති වන්නේ නම් අපට කුසගින්න තුරන් කළ හැක්කේ කෙසේද ? මෙය ජීවිතය හා මරණය පිළිබඳ කාරණයකි.

ඔබේ වයස සිහියට නඟා ගන්න. ඇත්තටම ඔබට පවුලට සමාජය දැනෙන බලපාන්න යමක් මේ වයසට (විශේෂයෙන් තරුණ ජවයෙන්) ඔබට කළ යුතුව තිබෙනවා. එත් එහෙම කරලා නැ. එහෙනම් ඉදිරි මාස හයක් අවුරුද්දක් ඇතුලත ඔබගේ හැකියාවන්ගෙන් එකක් යොදා ගෙන දැනෙන යමක් කරන්නත. නිර්මාණයක් කරන්න සමාජ සද්කාර්යයක් කරන්න. ඒ ඉලක්කයට වැඩ කරන්න. ඒ සඳහා සැලසුමක් හදන්න. වැදගත්ම දේ ඔබට අත්වැලක් විය හැකි අයවළුන් සමඟ එකතුව කටයුතු කරන්න.

සියල්ල කෙටි වෙද්දි සබඳතාත් එහෙමයි. විවාහය පවා එතකොට ජීවිතයට පමණක් ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්ද ? බෑ. ජීවිතය ඉබේම කෙටි වෙනවා.

Phone එකේ පාඩම්වලට, රස්සාවට අදාල කටයුතුවල යෙදිලි විවේකයක් සඳහා Phone එකේම වීඩිියෝවක් බැලීම විවේකයක් ගැනීමක් නොවෙයි. ආතතීයෙන් මිදීමක් නොවෙයි. ඔබ තව තවත් ෆෝන් එකටම බැදි සිටීමක්. ඔබත් එසේ කරනවාද ?

“Facebook තුළ අපට දිගු Friend list එකක් තිබුණාට අපි අතර බෙහෝ අයට සැබැවටම මිතුරු මිතුරියෝ නෑ. මේ සමාජ ජාල නිසා මිනිස්සු අතර තිබෙන මිතුරුකම් සම්බන්ධතා අපේ ෆෝන්ස්වල ස්ක්‍රීන් වගේ බිඳිලා තියෙන්නේ."