දවසකට 15 දෙනෙකු අප රට තුළ ලිංගාශ්‍රිත රෝගවලට ගොදුරු වෙනවා.

 

අප ගියවර HIV ඇසුරින් තැබු සටහන ගැන අපේ ඇතැම් හිතවතුන් ප්‍රසාදය පළ කර තිබුණා.

අද ජේසු වෙබ් අඩවිය ලෙස සම හා සංක්‍රාන්ති ලිංගික ප්‍රජාවන් ගැන කරනු ලබන සාකච්ඡාව, ‘බාල’ දේ ගැන කරන සාකච්ඡාවක් බවට ප්‍රකාශ කළ අයද සිටියා.

කෙසේ වෙතත් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවට අපට බලකරන්නේ තරුණ තරුණයින් සමඟ අපගේ ගනුදෙනුවලදි ඔවුන්ගේ අත්දැකිම්

මේ අත්දැකිම් බහුතරයක් අපට පවසන්නේ සමාජය තුළ ලිංගික අධ්‍යාපනය මෙන්ම LGBTQIA ප්‍රජාව පිළිබඳ කතාබහද තරුණ ජීවිත ගොඩනැගීමේදි අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

ලංකාව තුළ තරුණ තරුණියන් අතර විවාහයට පෙර පවත්වන ලිංගික සබඳතා පසුගිය දශක දෙක තුළ විශාල වශයෙන් ඉහළ ගිහින් තිබෙනවා.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගැබ් ගැනීම්, ගබ්සාවන්, ළමා මව්වරු ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉක්මන් විවාහ වීම් වගේම ඉක්මන් වෙන්වීම්ද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

විවාහයට පෙර ලිංගික සබඳතා ඉහළ යාම මෙන්ම බහු ස්ත්‍රී බහු පුරුෂ සබඳතා ඉහළ යාමේ තවත් බරපතළ ගැටළුවක් වී ඇත්තේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග ඉහළ යාම.

2020 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වු ලිංගාශ්‍රිත ප්‍රධාන රෝගවලට ගොදුරු සංඛ්‍යාවක් පහත පරිදිය.

එච්. අයි. වී       363
හර්පීස්            2280
ලිංගික ඉන්නන්   1904
උපදංශය         641
ගොනෝරියාව     271
මුළු ගණන        5460

මේ රෝග හැරුණු විට තවත් ලිංගාශ්‍රිත රෝග තිබෙනවා.

ඉහත රෝගී පමණක් සැලකු විට පවා දවසකට 15 දෙනෙකු අප රට තුළ ලිංගාශ්‍රිත රෝගවලට ගොදුරු වෙනවා.

ඒ තත්ත්වය පවතිද්දීත් අප රටේ ආගමික නායකයින් ප්‍රධාන වශයෙන් ලිංගික අධ්‍යාපනයට විරුද්ධ වීම අප තේරුම්ගත යුත්තේ විනාශයට ආ වැඩීමක් ලෙසයි.

jesustoday වෙබ් අඩවිය දිගින් දිගටම ලිංගික අධ්‍යාපනය පාසල් හා දහම් පාසල් අධයාපනයට එකද කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ එය ජීවිතය උදෙසා පෙනි සිටින නිසාය.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 40 වන සතිය 2021 දෙසැම්බර් 12 වන ඉරිදා  

 

Comments powered by CComment