ශක්තිමත් ස්ත්‍රී ආධ්‍යාත්මය පිළිබඳ උස් ආදර්ශයක් මාරි කියුරිගේ කතාවේ තිබෙනවා.

සමස්ථ ප්‍රශ්නයක වඩාත් පීඩිත වින්දිතයින් බවට පත් වු ගැහැනුන් ගැන පැවිදි, ගිහි ස්ත්‍රීන් එක පෙළට සිටගෙන මරිය උදාන ගීයක් ගයන්නේ කවදා ද ?

තුන්වෙනි මිනිහත් දාලා ගිය අසල්වැසි සමරිතානු ස්ත්‍රී රාණි නම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි දංකුඩත් බෙදාගන්න හැකියි ඒකිටයි මටයි

අවශ්‍ය වන්නේ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දීමට වඩා දෙයකි. ස්ත්‍රී හා ළමා හිංසාව නම් සමාජ ප්‍රශ්නයට අදාල හේතු මුලිනුපුටා දැමීමට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ නොදියුණුකම ප්‍රකාශ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සංස්කෘතියේම නොදියුණුකම නොවේද ?