කෙසේ වෙතත් මෙම පියවර සියලුම ආගම්වලට තවමත් ස්ත්‍රීය පුරුෂයාගෙන් තොරව තනිවම යමක් කළ නොහැකි දුර්වලයෙකු ලෙස සලකන ධර්ම විරෝධි ඇතැම් සම්ප්‍රදායන් ගැන සිතා බැලීමට හොඳ අවස්ථාවකි.

රටේ පවතින සමාජ ආර්ථික අර්බුදය ගැන ජනතා අවධානය යොමු කළ යුතුය. මේ සිදුවීමෙන් උගත යුතු පාඩම ඒ අර්බුදය විසින් අද සිය ගණනක් මේ ඉරණමට ඇඳ වැටී සිටීම හා හෙට විය දහස් ගණනක් ඉරණමට ඇද වට්ටනු ඇත.

රෝගීන් එක පිට එකා බැගින් වාර්තා වෙද්දී නිශ්පාදන ඉලක්ක සඳහා සේවිකාවන් වැඩට ගෙන්වීමට හාම්පුතුන් ක්‍රියා කරන්නේ සේවකයින්ගේ ආරක්ෂකයා විය යුතු රාජ්‍යයේ අනුග්‍රහයෙන් වීම මොන වගේ අපරාධයක්ද

ජනමාධ්‍ය, සාහිත්‍ය, කලාව හා සංගීතය යන ක්ෂේත්‍රවල පෙන්වන සුවිශිෂ්ඨ මැදිහත් වීම් හා කුසලතා උදෙසා පිරිනමන සුප්‍රසිද්ධ පුලිට්සර් සම්මානය මෙවර හිමි වූයේ සාමාන්‍ය තරුණියකටයි. ඇය ඩානෙල්ලා ෆ්‍රේසියර්.

ඔහුගේ පාසලට එක මොහොතකට ඇතුළු වුනොත් ඇති. අවුරුදු ගණන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නෑ. ශුද්ධ වූ වාක්‍ය කට පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. ඔහු ආලෝකය දල්වා ගන්න යතුර එක වචනයකින් අපේ අතට දෙනවා.