කිසිම සාමුහික භක්ති අභ්‍යාසයකට ඉඩ නැතත් පුද්ගලයක් ලෙස පවුලක් ලෙස රටක ලෙස ලෝකයක් ලෙස මරිය මරියාවබෝධයට පත්වෙන්න මරිය අපේක්ෂාව අයිති කරගන්න. මරිය මෙහෙවරට කැප වෙන්න අපට පුලුවන්. ඔව්, මරිය හිතට සමාන ව‍ෙන්න,

 

මරිය අවබෝධයට මරිය මෙහෙවරට කැපවීම

2021 මැයි මාසයේ භාගයක් ගෙවිලා. සානාමන්‍ය තත්වයන් තුළ සිදුවන මරියතුමියගේ සුරුවම ගෙයින් ගෙට ගෙනයාම, මැයි නුවාන පැවැත්වීම, සාමුහිකව ජපමාලය කීම වැනි විශේෂයෙන් කතෝලික සම්ප්‍රදායේ භක්ති අභ්‍යාස කෝවිඩ් 19 නිසා මේ වසරේත් ඇණ හිටලා.

ඒ මිනිසුන්ගේ මැයි ක්‍රියාකාරකම්. සොබාදහමේ මැයි මාසේ ක්‍රියාකාරකම් ඒ විදිහට ම වෙනවා. මැයි මාසයේ පාන්දර උදෑසන හවස් කාලේ වසින වැසි ඒ විදිහටම වහිනවා. මල් මාසේ පිපෙන මල් ඒ විදිහටම පිපෙනවා. පරිසරයේ හරිත බව නොඩුවම තියෙනවා.

දැන් ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ සොබාදහමේ නොවෙයි. දේව මෑණියන්ගේ නොවෙයි. මිනිසුන්ගේ

පස් පියුම් න‍ෙලාගෙන මල් ලොව මංගලීට නොපිදුවාට, පිපෙන හැම මලක්ම අතු අග හිද, වැව් ‍පොකුණු වල හිද එතුමියව නමදිනවා කියලා දකින්න බැරි මිනිසුන්ටයි.

භක්ති අභ්‍යාස නැති වුනාට නියම මරිය දහම ජීවත් කරවන්නට කිසිම බාධාවක් නෑ.

තරහා මරහා ඇති අසල්වාසියාගේ ගේ අත්හැරලා අනිත් ගෙදරට සුරුවම අරගෙන මීට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු තුළ සිදු කරපු මරිය බැතියට තේරමැක් තියෙනවා කියලා සන්සුන්ව හිතන්න මේක අවස්ථාවක් කර ගන්න පුලුවන්.

මරිය තුමිය හුදෙක් මල් ලොව මංගලියක් කරලා එතුමියගේ සැබැ දිරිමත් ස්ත්‍රීත්වය සුලු කරපු අපේ මරිය බැති ගීතිකා ඇත්ත මරිය චරිතයෙන් කොයිතරම් දුරස්තරද කියලා සන්සුන්ව හිතන්න මේක අවස්ථාවක් කර ගන්න පුලුවන්.

මරියාවන්ගේ උදාන ගීතයේ තියෙන සාගිනිවූවන්ට මේ කෝවිඩ් තත්වය යටතේ අපිට හැකි පරිදි බතක් වෙන්න අපිට පුලුවන්.

ජනතාවට ගැලවීම පොරොන්දු වෙමින් තමන්ගේ පැවැත්ම තහවුරු කරගත් මේ ලෝකයේ, අප රටේ නරුපතින්ව සිහසුන්වලින් පහත හෙළන මරිය අපේක්ෂාව ඉටුකරන මරිය බැතිමතෙක් බැතිමතියක් වෙන්න තීරණය කරන්න අපිට පුලුවන්.

දිනේන දින ලාභ ගොඩසමින් සුලු පිරිසක් ධනවතුන් වන, විශාල පිරිසක් මානව දුහුවිලි බවට පත් කරන ප්‍රේමය වෙනුවට ලාභය මුල් වු ක්‍රමය වෙනස් කරන, මරිය අපෙක්ෂාව හෙවත් ධනවතුන් හිස් අතින් හරවා යවන මෙහෙවරට කැපවෙන්න ඕනිය කියන මරිය අවබෝධයට පත්වෙන්න අපිට පුලුවන්.

මැයි මංගලය්‍යයට පාර පුරා ඉටිකොළ එල්ලාගෙන කරන විශ්වයේ රැජින වන මරිය තුමියගේ විජිතය වන මේ ලෝකය, සොබාදහම දූෂණය කරන මරිය අපහාසයට එක් නොවන සොබා හිතැති මිනිසෙක් ගැහැනියක් වෙන්න තීරණය කරන්න අපිට පුලුවන්.

කිසිම සාමුහික භක්ති අභ්‍යාසයකට ඉඩ නැතත් පුද්ගලයක් ලෙස පවුලක් ලෙස රටක ලෙස ලෝකයක් ලෙස මරිය මරියාවබෝධයට පත්වෙන්න මරිය අපේක්ෂාව අයිති කරගන්න. මරිය මෙහෙවරට කැප වෙන්න අපට පුලුවන්. ඔව්, මරිය හිතට සමාන ව‍ෙන්න, මරිය හදවතට සමාන ව‍ෙන්න අපිට පුලුවන්.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 11 වන සතිය 2021 මැයි 16 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment