කෙසේ වෙතත් මෙම පියවර සියලුම ආගම්වලට තවමත් ස්ත්‍රීය පුරුෂයාගෙන් තොරව තනිවම යමක් කළ නොහැකි දුර්වලයෙකු ලෙස සලකන ධර්ම විරෝධි ඇතැම් සම්ප්‍රදායන් ගැන සිතා බැලීමට හොඳ අවස්ථාවකි.

සෑම ආගමකම ප්‍රායෝගික භාවිතය ස්ත්‍රීය දෙවන පුරවැසියෙකු බවට පත් කර තිබෙන බවට විවාදයක් නැත. එය පිළිනොගන්නේ පිරිමි පූජක පූජකයින් අතරින් බලවත් පිරිසක් පමණි.

මුස්ලිම් ජනයා අතරත් ආගමික වත් පිළිවෙත්වලදී පවා ඉහත කී තත්වය පවති.

පසුගිය 21 වනදා පැවැති හජ් උත්සවය සමඟ එතෙක් මුස්ලිම් ලෝකයේ පැවැති ස්ත්‍රීය දුබලය කියන හැඟීම තහවුරු කරන රිතියක් වෙනස්වීමට භාජනය විය.

ඉස්ලාම් භක්තිකයින්ගේ පස් මහ වගකිම් වල පස්වැන්න ලෙස සැලකෙන හජ් වන්දනාවට පිරිමි රැකවලුන් නැතිව කාන්තාවකට තනිව සහභාගී වීමට මෙවර අවසර දී තිබුණි.

මෙතෙක් පැවැතියේ ස්ත්‍රීයක් හජ් වන්දනාව සඳහා එන්නේ නම් පියා, ස්වාමි පුරුෂයා, සහෝදරයෙක් හෝ පුතෙකු සමඟ එනම් පිරිමි රැකවලෙකු සමඟ පැමිණිය යුතුය යන රීතියයි.

සෞදි අරාබියේ හජ් අමාත්‍යාංශය කාන්තාවන්ට පිරිමි රැකවලෙකු නොමැතිව තනිව හජ් වන්දනාවට සහභාගී වීමට අවස්ථා දෙන බව ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ එය විප්ලවීය පියවරක් ලෙස ඇතැම් විචාරකයින් හඳුන්වා දී තිබුණි. මෙය දැඩි මතධාරී ඉස්ලාම් භක්තික පිරිස් අතර කෙබඳු ප්‍රතිචාරයක් ඇති කරයිද යන්න තවම හඳුනාගත නොහැකිය.

මේ පියවර අල්කුර්ආනයේ හා නබි තුමන්ගේ දැක්ම අනුව දෙවියන් ඉදිරියේ ස්ත්‍රීයගේ සමාන වටිනාකම පිලිගනිමින් කළ වෙනස්කමක් වන්නේ නම් එය සැබැවින්ම විප්ලවීය පරිවර්තනයක් වීමට ඉඩ තිබේ. එහෙත් දැනට වාර්තා වී ඇති තොරතුරු අනුව සෞදි අරාබිය මේ තීරණය ගෙන ඇත්තේ සෞදි අරාබිය බොරතෙල් වලින් තොර ආර්ථීකයක් බවට පත් කිරීමේදි  සංචාරකයින් වැඩි පුර ගෙන්වා ගැනීමේ ආර්ථීක උපාය මාර්ගයක් වශයෙන් බවයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම පියවර සියලුම ආගම්වලට තවමත් ස්ත්‍රීය පුරුෂයාගෙන් තොරව තනිවම යමක් කළ නොහැකි දුර්වලයෙකු ලෙස සලකන ධර්ම විරෝධි ඇතැම් සම්ප්‍රදායන් ගැන සිතා බැලීමට හොඳ අවස්ථාවකි.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 21 වන සතිය 2021 ජූලි 24 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment