ගැහැනියට ඓන්ද්‍රීය සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමට අති විශාල උපකාරයක් වන්නට පුළුවන්. ඈ පිරිමියාට වඩා වෙනස් නමුත් අසමාන නැහැ. ඈ පිරිමියෙකුට සමාන වෙන්නේ ඕනෑම පිරිමියෙක් වගේමයි.

පිරිමින් ලෝකයේ ආධිපත්‍යය අත්පත්කර ගත්තායින් පසු ස්ත්‍රීයට බොහෝ දේ අහිමි කර තිබෙනවා. එහෙත් ඈ සතු ශක්තිය සොබාදහම, දෙවියන් ඇයට දුන් සුවිශේෂිභාවය කිසිවිටකත් කිසිවෙකුටත් අහිමි කරන්නට බැහැ. අන් ඒ සත්‍යයට පුරුෂයා වගේම ස්ත්‍රීයත් අවදි විය යුතුයි. ‍එවිට ලෝකය වඩාත් සුන්දර තැනක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. 

පහත දැක්වෙන්නේ ඔෂෝ විසින් ගැහැනිය පිළිබදව දැක් වු අදහස් ස්වල්පයක්. ජෝ සෙනෙවිරත්න විසින් පරිවර්තනය කරන ලද ඕෂෝ ‍ගේ "ගැහැනු මනුස්සයා" ‍පොතෙන් තමයි මේ උපුටා ගැනීම.

"පිරිමියා ගැහැනියට අධ්‍යාපනය අහිමි කළා. ඇයගේ ආර්ථීක ස්වාධීනත්වයක් නැති කළා. ඇයව සමාජ ජංගමතාවය සමාජ චලතවාය අහිමි කළා. මක් නිසා ද ඔහු ඇයට බිය වූ නිසා.

ඔහු දැන හිටියේ ඇය තමන්ට වඩා සුපිරි බව, ඔහු දන්නවා ඇය ලස්සනයි. ඇයට ස්වාධීනත්වය දීම අනතුරක් නිර්මාණය කිරිමක් හැටියටයි ඔහු සිතුවේ. එනිසා ශත වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ ගැහැනියගේ ස්වාධීනත්වය හැම අතින්ම සීමා කළා.

පිරිමියා හරිම ස්වාර්ථාමි යි. ඒ නිසාය මා ඔහු පුරුෂ අන්තවාදියෙක් හැටියට හඳුන්වන්නේ. මේ සමාජය පිරිමියා විසින් නිර්මාණය කළ එකක්. එහි ගැහැනියට ම ඉඩක් නැහැ. ඇයට ඇගේ ම වූ අති විශාල ගුණාංග රැසක් තිබෙනවා. උදාහරණයකට පිරිමියාට බුද්ධිමත්බාවය ගැන හැකියාවක් තිබේ නම් ගැහැනියට ආදරය පිළිබඳ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉන් අදහස් කරන්නේ නැහැ. ඇයට නුවණක්කාරකම අත්කර ගන්න බැහැ කියන එකක්. ඇයට නුවණක්කාර කමක් තියෙනවා. එය සංවර්ධනය කරගන්න අවකාශයක් ඇයට ලබා දෙන්න ඕනේ.

එහෙත් ආදරය ඇයගේ නෛසර්ගික උරුමයක්. ඇයට වැඩි දයාවක් කරුණාවක් වඩා අවබෝධයක් තියෙනවා. ගැහැනිය සහ පිරිමියා වීණාවක තත් දෙකක් වගේ. වෙන් වෙන්ව ගත්තොත් දෙදෙනාම වේදනා විඳිනවා. ඔවුන් දෙන්නා වේදනා විඳින හේතුව තම තමන් ම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එකින් එකාගෙන් පළිගැනීම ආරම්භ කරනවා.

ගැහැනියට ඓන්ද්‍රීය සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමට අති විශාල උපකාරයක් වන්නට පුළුවන්. ඈ පිරිමියාට වඩා වෙනස් නමුත් අසමාන නැහැ. ඈ පිරිමියෙකුට සමාන වෙන්නේ ඕනෑම පිරිමියෙක් වගේමයි. ඇයට ඇයගේ ම වු අවශ්‍යයෙන්ම ඕනෑ කරන නිපුණතා ඇය සතුව තිබෙනවා. ඒවා මුදල් උපයන්නට ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ වා ලෝකයේ සාර්කථත්වය ලබන්නට මදි. ඉතාම අව්‍යශ කරන්නේ ලස්සන නිවහනක්. ඕනෑම ගෙයක් නිවහන කිරිමේ හැකියාව ගැහැනිය සතුව තිබෙනවා."

Jesustoday.lk 5 වන වසර 32 වන සතිය 2021 ඔක්තෝම්බර් 17 වන ඉරිදා 

 

Comments powered by CComment